CM „Matematică și științe exacte”

  1. STEM și criminalistică, prof. Ghenadie Obadă, Carolina Țîganaș

STEM și Criminalistică este o disciplină orientată spre familiarizarea cu noțiunile și metodele elementare din domeniul criminalistic. Cunoscând caracteristicele speciale ale criminalisticii, elevii vor putea privi această știință și semnificația ei dintru-un unghi diferit. Pentru tineri este caracteristică curiozitatea, intelegența, energia și pasiunea de a afla lucruri noi, de a cerceta, de a investiga diferite situații. Criminaliștii sunt persoanele, care investighează câmpul infracțiunii prin aplicarea metodelor specifice: caută, descoperă, relevă, fixează și ridică urme și obiecte de la fața locului, deduc fapte și înaintează versiuni. Pentru activitatea de cercetare sunt necesare cunoștințe vaste și abilități din domeniile: biologiei, chimiei, fizicii etc, care permit obținerea informațiilor ce pot elucida unele situații complicate. În cadrul activităților practice are loc o intercalare a domeniilor înrudite, astfel abordarea interdisciplinară apropie investigația criminalistică și conceptul STEM, care este recunoscut drept una dintre strategiile cele mai eficiente în pedagogia contemporană. Această disciplină conține patru unități de conținut așa ca:

1. Criminalistica. Tactica criminalistică.

2. Cercetarea criminalistică a urmelor.

3. Investigarea accidentelor rutiere.

4. Balistica judiciară.

De asemenea, se va pune accent pe multiple studii de caz și vocabular, inclusiv și concepte-cheie.

Această disciplină este importantă la etapa actulă, fiindcă educă o societate sănătoasă și prosperă, care se bazează pe cetățeni conștiincioși, corecți și bine informați.

2. Educație pentru sănătate, prof. Țîganaș Carolina, Boldurescu Victoria