„Absolventul anului – 2021”

Direcția Generală Educație, Tineret Sport a Consiliului municipal Chișinău Vă comunică că în perioada martie-mai 2021 se desfășoară Concursul municipal „Absolventul anului – 2021”
La concurs pot participa absolvenții liceelor din municipiul Chișinău care au obținut performanțe înalte la disciplinele si activități extra curriculare.
Concursul conține următoarele nominalizări:
Premiul MARE „Absolventul anului — 2021”
Nominalizări:
1. Cel mai bun absolvent la profilul umanist;
2. Cel mai bun absolvent la profilul real;
3. Cel mai bun absolvent la profilul artistic;
4. Cel mai bun absolvent în domeniul tehnologiilor informaționale;
5. Cel mai bun absolvent inovator;
6. Cel mai activ absolvent ce promovează voluntariatul;
7. Cel mai bun absolvent la profilul sportiv;
8. Cel mai activ absolvent la domeniul de ecologie.
ATENȚIE: Data limită de prezentare a dosarelor la DGETS — 14 mai 2021.
Regulamentul concursului este accesibil pe site-ul DGETS: www.chisinauedu.md/tineret/activități