Concursul național de eseuri criminologice, ediția a IX-a

IPLT „Mihail Kogălniceanu” informează că în perioada 01.12.2021 – 25.03.2022, Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, sub patronatul Ministerului Educației și Cercetării, va desfășura a IX-a ediție a Concursului Național de Eseuri Criminologice cu genericul “Tineretul pentru o Moldovă fără Criminalitate”.

Concursul se organizează tradițional în fiecare an în colaborare cu Inspectoratul General de Poliție al MAI, Societatea Comercială Alvia Grup S.R.L și Federația Sindicatelor din Moldova “SINDLEX”.

Scopul concursului constă în educarea juridică și criminologică a tinerilor, promovarea în rândul tineretului modul sănătos de viață, informarea în respectarea legilor statului, formarea cetățenilor activi și social responsabili.

La concurs pot participat elevii din clasele a IX-XII-a, care vor prezenta creații proprii pe un spectru larg de tematici: ”Abuzul de substanțe”, ”Aportul tinerilor în combaterea infracțiunilor”, “Pentru o țară fără crime”, “Nu corupție!”, “Nu violență!”, “Adolescentul ca infractor și victimă”, “Aportul tinerilor la prevenirea și combaterea infracțiunilor” ș. a.

Concursul se va desfășura în patru etape:

Prima etapă – Preselecția de către instituția primară a celor mai bune eseuri. Aprecierea şi recomandarea eseurilor pentru etapa următoare. Termen de realizare: până la 01 februarie 2022.

A doua etapă – Înscrierea la etapa republicană (națională) a concursului. Candidații aleși la prima etapă vor completa Formularul de participare la concurs şi îl vor trimite cu eseul alăturat la adresa electronică: luciasavca@mail.rulungultatiana740@gmail.com. Termen de realizare: până la 01 martie 2022.

A treia etapă – Aprecierea. Comisia de evaluare alege și apreciază cele mai bune eseuri și invită finaliștii la prezentarea personală a eseului. Termen de realizare: 02-24 martie 2022.

A patra etapă – Alegerea câștigătorilor. Premierea. Participanții vor prezenta eseul în fața Comisiei de evaluare și vor răspunde la întrebări. Data desfășurării: 25 martie 2022.

Detalii.. Formular de participare   REGULAMENTUL concursului