Revista „Ziarul Anotimpurilor”, ediția I, anul de studii 2021-2022

Stimată comunitate educațională!

Membrii Cercului „Cultura comunicării scrise și orale”, coordonator Ilașco Svetlana, profesor de limba și literatura română, vă invită să luați cunoștință cu primul număr al revistei liceului. Veți fi captați de istorioare, reportaje și creație proprie. Îndemnăm elevii să se implice în viitor cu ideile pe care ar vrea să le împartă cu toți!

Lectură frumoasă!

Revista „Ziarul Anotimpurilor”