A Chance, Une Chance, Eine Chance

În conformitate cu Programul activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar, ciclul I şi II pentru anul calendaristic 2021, Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.196 din 25.02.2021 și în scopul sensibilizării tinerii generații în vederea promovării dialogului intercultural, INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC ,,MIHAIL KOGĂLNICEANU” informează despre lansarea concursului republican pentru elevi „A Chance, Une Chance, Eine Chance”, ediția I.

Condițiile de participare la concurs sunt specificate în Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului (https://cutt.ly/8E4ulU7).

Scopul concursului este sensibilizarea tinerii generații în vederea promovării toleranței lingvistice, ca element esențial al educației inter/pluri culturale. Concursul se va desfășura în trei etape : local – 15.09 – 15.10.2021 ; raional/municipal : 18.10 – 05. 11. 2021; republican: 08.11 – 30.11.2021.

Vă îndemnăm să coordonați cu profesorul la disciplină corectitudinea realizării.