Săptămâna eficienței energetice în școala mea

Regulamentul de participare la Concursul de creație ,,Săptămâna eficienței energetice în școala mea”

1. Organizatori:

Concursul de creație „Săptămâna eficienței energetice în școala mea” este organizat de către Agenția pentru Eficiență Energetică în parteneriat cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău, susținut de companiile Moldcell și GSMshop.

Scopul concursului este de a promova eficiența energetică și energia regenerabilă în rândul elevilor, de a oferi elevilor posibilitatea de a contribui la conștientizarea beneficiilor acestora pentru bunăstarea familială și a planetei.

2. Desfășurarea concursului şi condițiile de participare:

• Concursul se desfășoară în perioada 25 – 29.10.2021;

• Tematica concursului: acțiune de promovare a eficienței energetice și a surselor de energie regenerabilă (campanie de informare, mesaj video/filmuleț, dezbateri, lecție publică, eseu, pictură, jocuri intelectuale, flash-mob, etc.).

• La concurs NU poate participa doar o singură persoană, ci un grup de elevi dintr-o clasă sau din instituție;

• Concursul se va desfășura conform categoriilor de vârstă: 6-10 ani și 11- 16 ani;

• Modalitatea de transmitere: la adresa de e-mail: adjunct.educatie.mk@gmail.com (ulterior, lucrările vor fi transmise de pe această adresă organizatorilor);

• Lucrările vor fi expediate până la 28.10.2021;

3. Evaluare și selecție:

• Pentru evaluarea lucrărilor prezentate la concurs va fi desemnat un juriu format din specialiști în domeniu și reprezentanți ai instituțiilor organizatoare;

• Criteriile de admitere la concurs a activităților:

– încadrare în tema propusă;

– caracterul inovator;

– originalitate;

– creativitate;

– gradul de complexitate al activității;

• Juriul va evalua activitățile în baza criteriilor sus menționate;

• Activitățile care nu vor corespunde criteriilor nu vor fi admise la concurs.

4. Premierea:

• Participanții vor fi premiați conform categoriilor de vârstă, după cum urmează:

– Categoria de vârstă 6-10 ani: 3 tablete, pentru cele mai bune 3 activități;

– Categoria de vârstă 11-16 ani: 3 tablete, pentru cele mai bune 3 activități.

• Toți participanții la concurs vor primi diplome de participare.